EEG INSTYTUT BQ ul. Londyńska 2 Warszawa
+48 516 079 386
online@eeginstytut.pl

BQLED FotoBioModulacja z EEG i QEEG

Badanie: BIOquant przetestowany w Pradze na 20 osobach.

BIOQUANT LED ocena i kwantyfikacja wyników fotobiomodulacji z wykorzystaniem jakościowej elektroencefalografii EEG i ilościowej elektroencefalografii QEEG

Cel pracy

​Przedmiotem badań było badanie aktywności mózgu w EEG i QEEG u 20 osób (dalej probantów) przed i po 30 stymulacji urządzeniem BIOQUANT LED w okresie od marca do lipca 2020 roku.

Przed badaniem wykonano pilotaż efektów działania urządzenia, mający na celu wykrycie wpływu różnych częstotliwości stymulacji, na grupie 10 probantów i 10 osób w grupie kontrolnej bez stymulacji w celu określenia efektu placebo. W grupie docelowej dodatkowo wykonano badanie urządzeniem do Biofeedbacku IRELAX, które mierzyło wpływ na oddychanie, HRV, puls, a tym samym oceniało ogólny stan dynamiczny relaksacji (poziom stresu). Następnie zmierzono tętno i wysycenie tlenem za pomocą Beurera, a ciśnienie krwi za pomocą sfigmomanometru. Opracowanie liczy 39 stron.

WNIOSEK

​Na wyniki BADANIA wpłynęła pandemia SARS-CoV-2, która uniemożliwiła częste i wielokrotne monitorowanie wpływu stymulacji na urządzenie w gabinecie u wszystkich badanych. Probandy były stymulowane codziennie w domu, o wyznaczonych godzinach, z precyzyjnym harmonogramem treningów oraz jak i jaką częstotliwością stymulacji zastosować. Pisemne raporty z postępów szkolenia są dostępne u każdego probanda. Jest to zgodne z faktem, że urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

​Materiał do badań stanowią klienci, którzy zgłosili się do gabinetu z powodu swoich problemów i zgodzili się na zastosowanie urządzenia, a nie osoby całkowicie zdrowe.

​Na ocenę pierwszego i ostatniego EEG i QEEG po bodźcu wpłynął także stres psychiczny w okresie korona kryzysu, kiedy to uczestnicy spędzali kilka miesięcy w domu z rodziną i byli narażeni na zwiększony stres psychiczny, napięcie emocjonalne i lęk.

W szczególności na QEEG wpłynęło wiele czynników niezwiązanych z zastosowaniem, ale z obecnym psychofizycznym wpływem kryzysu koronavirusa, zarówno przed, jak i po zastosowaniu.

Aktywność mózgu została zoptymalizowana we wszystkich grupach, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach pomiarów w innych modalnościach za pomocą urządzenia IRELAX, a zwłaszcza w lepszym stanie psychicznym probantów. W ten sposób możemy stwierdzić, że poprawa aktywności mózgu i innych modalności jest skorelowana z ogólnoświatowymi trendami wyników u wszystkich probantów.

Biorąc pod uwagę, że nastąpiła ogólna poprawa w badaniu ilościowym QEEG, ocena tendencji jest pozytywna. Widać także dyskretną poprawę wyników EEG. Jednak dla pojedynczych probantów liczba łącznie 30 stymulacji w tym badaniu nie wystarczyła do jakościowej zmiany w EEG w kierunku normy. Tendencja ta jest bardzo podobna do Neurofeedbacku, gdzie większa zmiana w EEG następuje najwcześniej po wielu stymulacjach w dłuższym okresie czasu, ale punkty wyjścia obu metod są różne. Ten sam charakter zmian w aktywności mózgu można zaobserwować u mężczyzn i kobiet, dzieci i dorosłych.

W związku z tym, że podczas stymulacji światłem czerwonym spolaryzowanym obie półkule są również pobudzane na częstotliwościach, zachodzą zmiany o różnym charakterze, jak np. w Neurofeedbacku, gdzie możliwe zmiany częstotliwości są zindywidualizowane dla prawej i lewej półkuli mózgu. (Najlepsze wyniki uzyskano z BIOQUANT LED i towarzyszącą terapią Neurofeedback. Istnieje duża synergia między tymi dwoma rodzajami stymulacji).

Do badania włączono również probanda z szumami usznymi i częstymi bólami głowy, który po zastosowaniu wysokich częstotliwości 40 Hz dwa razy dziennie przez 15 minut i częstotliwości 10 Hz po południu po 15 stymulacji stwierdził, że jego bóle głowy i szum w uszach zmniejszyły się ( hałas w uchu) zaczął słabnąć.

U osób z chorobami zwyrodnieniowymi, takimi jak choroba Parkinsona i Alzheimera, w jednym przypadku stwardnienie rozsiane (poza badaniem) / przy zastosowaniu wyższych częstotliwości 40-80 Hz, u tych osób nastąpiła selektywna poprawa zdrowia emocjonalnego, a także zdolności motorycznych (lepsze zdolności motoryczne) .

Wyniki badania są również zgodne z wnioskami innych światowych badań i potwierdzają, że BIOQUANT LED pobudzona, obniża ciśnienie krwi, tętno, zwiększa wysycenie tlenem SpO2 i bardzo szybko powoduje zmiany stanu fizjologicznego QEEG.

​W przyszłości, przy lepszej sytuacji epidemiologicznej, można rozważyć ścisłą kontrolę warunków pomiarowych w gabinecie bez obłożeń i osłon, zwiększenie liczby i wieku probantów, częstsze pomiary QEEG, wydłużenie czasu stymulacji, określenie długoterminowych efektów EEG i QEEG, zastosowanie w testach psychologicznych u probantów w celu szczegółowego zbadania wpływu na funkcje poznawcze.

W skrócie: 

  • Wszystkie z nich zoptymalizowały aktywność mózgu i poprawiły stan psychiczny.
  • U osoby z szumami usznymi i migrenami nastąpiło zmniejszenie liczby migren i ich intensywności, zmniejszenie nasilenia szumów usznych.
  • Osoby z chorobami zwyrodnieniowymi (choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane) mają lepszy stan emocjonalny i lepsze zdolności motoryczne (mniej drżenia i lepsze zdolności motoryczne)
  • Zastosowanie BIOquant LED wykazało: spadek ciśnienia, wzrost saturacji tlenem SpO2, szybkie dodatnie zmiany stanu fizjologicznego monitorowane w QEEG.

Tags: , , , ,