EEG INSTYTUT BQ ul. Londyńska 2 Warszawa
+48 516 079 386
online@eeginstytut.pl

BQLED Pozytywny wpływ na krew i jej składowe

BQLED – Aparat jest przeznaczony do utrzymania zdrowia dla osób zdrowych oraz dla poprawy stanu zdrowia osób chorych. Podstawą jego działania jest wytwarzanie fal elektromagnetycznych z LED diod, umiejscowionych w Jamie nosowej. Wnętrzne nosa jest bogato unaczynione I znajdują się w nim liczne zakończenia nerwowe.

Fale elektromagnetyczne tą drogą wpływają na pracę mózgu. Powodują pozytywną zmianę zachowania i optymalizują wiele funkcji mózgu poprzez modulowanie wzorca fal mózgowych (EEG), dlatego zaleca się użycie aparatu dla dobrostanu człowieka w każdym wieku, szczególnie sportowców I seniorów .

Modulacja fal mózgowych przejawia się obniżeniem poziomu stresu I napięcia wewnętrznego, poprawą nastroju, podwyższeniem wyników sportowych, harmonizuje emocje, poprawia zasypianie I sen. U dzieci i studentów ocenia się jej skuteczność w poprawie koncentracji uwagi,  zmniejszenia nadpobudliwości oraz poprawy uczenia się.  Można wybrać z wielu programów celowanej fotobiomodulacji, nastawionych na poszczególne funkcje mózgu

Praca z aparatem jest bezpieczna, szybka, nie powoduje uzależnienia, jest zalecana dla dorosłych i dzieci od ukończonych 6 lat wzwyż  

Pozytywny wpływ na krew i jej składowe

Fotony monochromatyczne światła z niską intensywnością wykazują działanie na krew i jej składowe. Zapewniają wysoką zawartość tlenu w krwinkach czerwonych. Wysoka zawartość tlenu w krwinkach poprawia  stan chorych z niewłaściwym natlenieniem I ukrwieniem oraz z nieodpowiednim stanem krwi i jej składowych

Obniża lepkość krwi

Monochromatyczne fotony z niską intensywnością podwyższają zdolność krwinek czerwonych do odkształcania. Tym sposobem poprawia się ich zdolność przenosić tlen, ponadto krwinki się oddzielają od siebie i są zdolne do przyjmowania wielu substancji całą swoją powierzchnią, obniża się znacznie lepkość krwi

Obniża tłuszcze w surowicy krwi

Fotony aktywują wiele enzymów, które nadmierną ilość tłuszczy rozpuszczają i podwyższają zawartość tlenu we krwi. Ten proces również powoduje oczyszczenie krwi od wolnych rodników i obniżenie ilości cholesterolu i tłuszczy w surowicy.

Natlenienie krwi i mikrokrążenie

Wzrasta zdolność krwinek czerwonych do pobrania tlenu w płucach oraz zdolność do przenoszenia i ilości tlenu we krwi. Wyższy stan natlenienie krwi ma wpływ na lepsze funkcjonowanie całego organizmu, wyższą efektywnością w pracy i sporcie, ale przede wszystkim poprawą stanu zdrowia szczególnie tych problemów zdrowotnych powstałych w wyniku niedostatecznego natlenienia lub obniżonego mikrokrążenia.

Zmniejsza powstawanie zakrzepów we krwi

Fotony aktywują składowe krwi, które działają przeciwko nadmiernemu zwężeniu naczyń, bo rozciągają światło naczyń i zmniejszają tworzenie się zakrzepów. To działanie ma wpływ na obniżenie ryzyka wystąpienia zakrzepów we krwi i tym chorób takich jak zawał serca lub mózgu.

Leczenie nadciśnienia tętniczego oraz stabilizacja ciśnienia krwi

Fotony obniżają lepkość krwi, utrudniają gromadzenie się  krwinek czerwonych i płytek, przez to obniża się opór  w naczyniach. Ponadto obniża się zawartość tłuszczy w surowicy krwi, zwiększa się elastyczność ścian naczyń  i ciśnienie krwi się obniża. Fotony obniżają i zewnętrzny opór co skutkuje lepszą pracą mniej obciążonego serca i

dalszym powolnym spadkiem podwyższonego ciśnienia krwi i jego stabilizacją.

Lepsze ukrwienie mózgu i poprawa funkcji poznawczych, w tym szczególnie pamięci

Codziennie mózg potrzebuje dużą ilość ATP (adenozynotrifosforan), głównego nośnika energii w komórkach. Proces metaboliczny ATP wymaga dużo tlenu i glukozy, aby komórki mózgu mogły energię w pełni wykorzystać. Systematyczne używanie aparatu zwiększa dostawę  i tym sposobem poprawia wiele funkcji mózgu poznawczych, w tym i pamięć.

Wiele objawów klinicznych ulega poprawie dzięki podwyższonej zawartości tlenu w tkankach oraz zmianom w składowych surowicy krwi – poprawia się ukrwienie i natlenienie całego organizmu, w tym szczególnie związane z:

  • niedokrwieniem mięśnia sercowego, ból i ucisk w klatce piersiowej obniżają się
  • niedotlenieniem mózgu jak bóle głowy, senność, obniżony nastrój, złe samopoczucie znikają
  • zaburzeniami pracy układu wewnątrzwydzielniczego i tarczycy poprawiają się
  • zaburzeniami pracy układu oddechowego, w tym z dychawicą oskrzelową i alergią poprawiają się
  • zaburzeniami naczyniowymi w przebiegu cukrzycy
  • z cukrzycą, gdzie pomaga w zaburzeniach naczyniowych np. kończyn dolnych, ale i obniża cholesterol, reguluje poziom glukozy w surowicy, podwyższa komfort życia diabetykom
  • z łuszczycą i innymi problemami skórnymi (wypryski, podkrążone oczy)
  • w ostatnich latach pojawia się wiele publikacji naukowych z zaleceniami i w innych chorobach i problemach, o których wkrótce będziemy informować.

 

Wykorzystanie celowanej modulacji fal mózgowych przynosi pozytywny wpływ na fizjologiczne stany organizmu i funkcje mózgu,  takie jak zmiana zachowania, poprawa nastroju, obniżenie stresu, poprawa procesów poznawczych. Wybór modulacji można dokonać z 9 programów frekwencji fal mózgowych.

 

Jedna odpowiedź

  1. […] i większych zakrzepów w naczyniach tych organów i samym mózgu powodujących udar mózgowy. Zmiany w reologii krwi, zmiany w lepkości krwi i krwinkach czerwonych, białych, płytkach i osoczu i inne uszkodzenia […]

Możliwość komentowania została wyłączona.